Fandom

Touhou Wiki

Touhoumon/Dex/Chibi Youmu/Miscellaneous

< Touhoumon | Dex/Chibi Youmu

7,297pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Basic Info Moves Misc.


Locations

LocationsSprites

Sprites
Touhou Puppet Play v1.5 Touhou Puppet Play v.18Touhoumon Gensokyo
Touhoudex Chibi Youmu Touhoudex 2 Chibi Youmu No Image
Touhoumon BlueTouhoumon EmeraldiDollDex
No Image No Image No Image

Also on Fandom

Random Wiki