Wikia

Touhou Wiki

Lyrics: Memories-Go-Round

7,297pages on
this wiki
Talk0
Memories-Go-Round
Arrange: Vocal: Shihori (Shihori) Lyrics: Shihori (Shihori)

Romaji

English

Kanji

Around Wikia's network

Random Wiki