FANDOM


Return to 幻想メガ★ラバ


  • Translated from hearing - please fix any words you can.

Vision of Cherry Blossoms

-

sakura, sakura yo, yayoi no sora he to

sakura, sakura yo, asa hi ni nioi-zo


miyuki fuyu fuyu

tattou no miyuui sugo nakamu haru he wa

asu hi shiaru rashi haru no noni

kana mazashi


toshi no hani saku, hana mukaku naru

made ni

awanu kimi kamo

haru no hora wa tanoshi kunoma ne


sakura, sakura, asu ni kaaku mo kako

sakura, sakura, mada konna ijisetsu he...

toya no, noni usagi nera hari

sakura, sakura, haru wa sagisome yuki


tsukuyomi no hikari ni kimase ashi kiki no

yama kienaite, to kara natsui ko yoi no tsukuyo

kera keredo


tameni nosu tsuku yomi moto komari wa sugu

oyoi no nagasa

kyou wataru hikari hi wo yo tsuki sou


sakura, sakura, miwatasu kagiri ni saku

sakura, sakura, kaze ni tema michigasu

sakura, kana toki wa suginero

sakura, sakura, gen'ze mada fuku me ni


inochi nani tei te wa waku

ga hana no moto ni te haru shinau

sono kisarari no mochiru kinokoro

hoshi kakete


komu yori wa kokoro no uchi nia wa maasugu

kakade yami muyu

koe ga todoku atataka na yo e

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.