Fandom

Touhou Wiki

洩矢の旅 ~ I wanna be the God/Characters

< 洩矢の旅 ~ I wanna be the God

7,297pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0
Main Gameplay Story Characters Music Miscellaneous


Playable Characters

Suwako Moriya

Suwako (洩矢の旅)

Satori Komeiji (Unlocked at level 16)

Satori (洩矢の旅)

Orin (Unlocked at level 16)

Orin (洩矢の旅)

Chelsea Mamonarge (Unlocked at level 21 (Hard/Lunatic))

Chelsea (洩矢の旅)

Bosses

Stage 5 - Remilia Scarlet

Remilia (洩矢の旅)

Stage 10 - Minoriko Aki

Minoriko (洩矢の旅)

Stage 15 - Satori Komeiji (or Suwako Moriya if your playing as Satori or Orin)

Satori (洩矢の旅)

Stage 20 - Cirno

Cirno (洩矢の旅)

Stage 21 (Hard/Lunatic) - Chelsea Mamonarge (or Suwako Moriya if your playing as Chelsea)

Chelsea (洩矢の旅)

Also on Fandom

Random Wiki